Trivselspersoner

IKA Ringsted har et lille team af trivselspersoner, der i fællesskab med daglige leder Torben Winther er med til at sikre, at eleverne på akademiet har det godt og trives.

Lis Winther

Lis er mor til tre voksne børn.

Hun er uddannet lærer og arbejder nu som billedkunstner.

Ved siden af sin pædagogiske baggrund, har Lis som mangeårigt medlem af en elitesportsfamilie stor erfaring med, hvordan man gennem en struktureret hverdag får mulighed for at opfylde sine drømme og dyrke sit talent.

 Lis vil typisk være til stede på Østre Parkvej hver eftermiddag i forbindelse med leveringen af mad til eleverne og hjælper dem med nogle af de daglige, praktiske opgaver.

 

David Grandahl

 

David er med i trænerteamet på IKA og er også til stede som trivlselsperson på Østre Parkvej, hvor han er med til at støtte eleverne i deres dagligdag. 

 

Lasse Lamberth

 

Vores dygtige fysioterapeut Lasse Lamberth er også til stede som trivlselsperson på Østre Parkvej, hvor han ud over at kunne rådgive om evt. skader også hjælper eleverne med deres dagligdag. 

 

Læs også om vores øvrige personale

Akademileder

Daglig leder

Trænere

Sundhedspersonale