Skole og fritid

IKA – Skole, idræt og fritid
IKA tilbyder kombinationen af seriøs skolegang, professionel træning samt socialt liv. Skolen har altid højeste prioritet – og kun med stor hjælp og engagement fra kommunens uddannelsesinstitutioner har vi mulighed for at tilbyde dette elitemiljø, som kombinerer skolegangen med idrætten.

Skolegang

  • IKA Ringsted samarbejder med handelsskolen og gymnasiet i Ringsted samt relevante folke- og privatskoler. 
  • Der kan også laves aftaler med andre uddannelser efter behov.
  • Eleverne følger normal undervisning, og skolerne tilstræber at tage hensyn til morgen- og eftermiddagstræningen i deres skemalægning.

 

Uddannelsen vil ALTID have 1. prioritet for en elev på IKA. Skolerne, som IKA samarbejder med, giver lovligt fravær til træning og er behjælpelige med at give eleverne mulighed for at blive opdateret med undervisning, som de forsømmer på grund af træning. Skolerne er aktive i forhold til elevens tilgang til lektier og fremmøde, og koordinerer med IKA, hvis der er behov for en tilretning af hverdagen.

Fritid

  • Det er vigtigt at skabe rum til et ”normalt” fritidsliv.Akademieleverne har mindst 1 ugentlig friaften.
  • Det tilstræbes, at alle træninger er planlagt, så der er god tid til lektier og et socialt liv.
  • Eleven, der bor på akademiet, kan bruge sparet transporttid på lektier/fritid/træning


IKA Ringsted, Østre Parkvej 2 B i Ringsted er rammen for miljøeleverne, der kombinerer bopæl, idræt og skole.