Sundhedspersonale

Rolf Schwartz Ravn, fysioterapeut

Rolf Ravn

Uddannet fysioterapeut - studerer Konkurrence- og Eliteidræt på SDU Odense

Flerårs klinikerfaring fra Løwenstein Fysioterapi & Akupunktur

Spillende assistent for 2. divisionsherre i GGIF Håndbold.


Helle Engholm Justesen, Kostvejleder 

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Cand. scient. i Konkurrence- og Eliteidræt fra SDU Odense

Er underviser ved VIA University College, og ansat ved bl.a. Dansk Sejlunion.