Skole og fritid

IKA – Skole, idræt og fritid
IKA tilbyder kombinationen af seriøs skolegang, professionel træning samt socialt liv. Skolen har altid højeste prioritet – og kun med stor hjælp og engagement fra kommunens uddannelsesinstitutioner har vi mulighed for at tilbyde dette elitemiljø, som kombinerer skolegangen med idrætten.

Skolegang

  • IKA Billund samarbejder med Campus Grindsted samt relevante folke- og privatskoler. 
  • Der kan også laves aftaler med andre uddannelser efter behov.
  • Eleverne følger normal undervisning, og skolerne tilstræber at holde skemaet fri til morgen- og eftermiddagstræning. 

 

Uddannelsen vil ALTID have 1. prioritet for en elev på IKA. Skolerne er aktive i forhold til elevens tilgang til lektier og fremmøde, og koordinerer med IKA, hvis der er behov for en tilretning af hverdagen.

Fritid

  • Det er vigtigt at skabe rum til et ”normalt” fritidsliv.Akademieleverne har mindst 1 ugentlig friaften.
  • Det tilstræbes, at alle træninger er planlagt, så der er god tid til lektier og et socialt liv.
  • Eleven, der bor på akademiet, kan bruge sparet transporttid på lektier/fritid/træning


IKA Billund, Tyttebærvej 2 i Grindsted danner rammen for miljøeleverne, der kombinerer bopæl, idræt og skole.