Trænings - og Miljøelever

IKA Billund skaber miljøet, hvor talentet har bedste forudsætninger for at spirre og blomstre.

Trænings - og miljøelever er tilknyttet en af ungdomsudannelserne ved Campus Grindsted. Samarbejde mellem ungdomsudannelserne og IKA Billund gør, at talenteterne har mulighed for at optimere deres hverdag, så de både kan dygtiggøre sig i deres sport samt få de bedste betingelser for at få en ungdomsudannelse. 
 

Trænings - og miljøelever, er dem har viljen til at forfølge sine mål - både uddannelsesmæssigt, kultur- og idrætsspecifikt. Eleven skal se det som 3-5 årigt udviklingsforløb, hvor det hele tiden er det langsigtede, vi prioriterer.

 Vi tilbyder:

- Morgentræning 1 gange om ugen.

- Eftermiddagstræning 2 gange ugentligt (+ træning i talentets klub).

- Seriøs og målrettet træning, hvor udvikling er målet.

- Al træning tager udgangspunkt i individet (teknisk og taktisk).

- Struktureret fysisk træning, tilpasset individet og den øvrige træning.

- Kvalificerede idrætsspecifikke trænere på højeste niveau.

- Fysisk træner/fysioterapeut er tilknyttet akademiet, og der vil blive udført jævnlige test af spillerne.

- Relevante teoretiske indlæg afholdes i løbet af året; kostvejledning/fysisk træning/planlægning osv.

 

Miljøeleverne er modsat træningseleverne desuden bosat i akademiets bolig på Tyttebærvej 2 i Grindsted. For at læse mere om dette, tryk på nedenstående link:

Miljøelev

Der vil fra sommerferien være trænings - og miljøelever i Håndbold, men på sigt ønsker vi dette skal gælde for flere elever. Der kan i nedenstående links læses mere omkring, hvad der tilbydes for håndboldeleverne, men hvis man er idrætsudøver i en anden idrætsgren, så er det muligt at modtage tilsvarende tilbud, hvis man ønsker dette. 

Håndbold

Optagelse og spørgsmål

For at blive miljø- og træningselev kontakt direktør Flemming Pedersen, hvorefter man vil blive indkaldt til en samtale sammen med ens forældre. 

Flemming kan kontaktes på følgende måde: 

Flemming Pedersen
mobil: 2330 3134
email: fp.ikak@gmail.com

IKA Billund samarbejder med Campus Grindsted. For at læse mere om ungdomudannelserne der tilbydes tryk på denstående link: 

Campus Grindsted 

Der vil i løbet af året tilbydes en række aktivteter for trænings - og miljøeleverne. For at se disse tryk på nedenstående link: 

Aktiviteter